חינוך לקיימות בגיל הרך

 

תחום הגיל הרך ברשת הירוקה

-          מבוא, חזון, מטרות ותוצרים

-          דרכי פעולה ותכניות

-          סיפורי הצלחה

 

חזון מטרות ותוצרים:

מבוא:

הגיל הרך הוא הגיל בו רוכש הילד את הערכים והרגלי החיים אשר ילוו אותו כבוגר.

ישנה חשיבות רבה בהקניית הערכים העומדים בבסיס החינוך לקיימות, כבר בגיל הרך: התפעמות מיופיו של העולם, סולידריות חברתית, יצירתיות, אכפתיות ופעולה למען האחר – הסביבה והאדם. על כן, יש להתחיל בחינוך לקיימות מוקדם ככל האפשר, על מנת לחנך את דור המחר למודעות סביבתית ולטפח בוגרים אחראיים ואכפתיים, בעלי יכולת להשפיע על סביבתם.

תחום הגיל הרך ברשת הירוקה הוקם בשנת 2007  מתוך הבנה שזהו גיל בו מתעצבים ערכים והרגלים לחיים.

בראייה רחבה, תחום הגיל הרך הוקם על מנת לאפשר "רצף גילאי" במערכות החינוך, בתחום הקיימות – המאפשר למידה, הבנה ועשייה בתחום זה מהגיל הרך ועד הבגרות.

אנו משתמשים בניסיון הרב ובידע המעמיק שלנו כדי להכשיר ולהנחות צוותי חינוך, נציגי קהילה ורשויות העוסקים בתחום הגיל הרך לתכנון והובלה של תכניות חינוכיות ברוח ערכי הקיימות.

 

חזון:

פיתוח וקידום מסגרות חינוכיות לגיל הרך, בעלות מודעות ורגישות סביבתית, הפועלות בצורה מקיימת ומחנכות להתנהלות על פי ערכי הקיימות כדרך חיים בשגרת היומיום, בשיתוף עם הקהילה והרשות.

 

מטרות:

·      טיפוח מנהיגות חינוכית לגיל הרך, ברוח ערכי הקיימות בקרב אנשי חינוך וקהילה.

·      בניית יכולת של צוותים חינוכיים בגיל הרך להובלת חינוך לקיימות לאורך שנים.

·      קידום למידה רב תחומית וחווייתית בגיל הרך - העשרת החוויה הלימודית בהתנסויות, מפגשים משמעותיים עם טבע והסביבה ושימוש בכל החושים.

·      טיפוח "ילדים כסוכני שינוי" - להעברת מסרים סביבתיים למשפחה ולקהילה.

·      הגן כמרחב המחולל שינוי – ייסוד גן-ילדים כמרחב המקדם שינויי במודעות ובעשייה הסביבתית של הקהילה כולה.

·      יצירת חיבורים מקומיים – חיבור בין גני ילדים ומערכת החינוך המקומית, הפורמלית ולא פורמלית, ועידוד הקהילה לקחת חלק פעיל בעשייה למען הסביבה והחברה.

 

תוצרים:

·      תשתית לחינוך לקיימות בגיל הרך ברשות המקומית - המובלת על ידי אנשי חינוך מומחים מובילים, בשיתוף פעולה עם נציגי הרשות, נציגי משרדי ממשלה והקהילה.

·      גני ילדים מקיימים-  קידום גנים המאמצים חשיבה המבוססת על ערכי הקיימות המתבטאים באורח החיים היומיומי בגן הילדים ובקהילת ההורים, המחנכים לנושא שגרת החיים של הגן. 

·      גננות מובילות – טיפוח קבוצה של גננות מובילות המתפקדות כמנהיגות סביבתיות-חברתיות בקרב הקהילה הסובבת אותן.

 

דרכי פעולה ותכניות:

 

דרכי פעולה:

תחום הגיל הרך, הפועל בגני ילדים ברחבי הארץ, פועל בשלושה שלבים עיקריים -

1.   יסודות: העשרה בידע ויצירת מודעות ראשונית בקרב הצוותים החינוכיים למשבר הסביבתי, לאותותיו ברמה המקומית ולפתרונות אפשריים בגן הילדים. התחלה של שינוי בהרגלי התנהגות ואורח החיים בגן.

2.   גדילה והתמחות: העברת בסיס ידע רחב בתחום החינוך לקיימות תוך התמחות בנושאים ספציפיים, כגון: טיפול מושכל בפסולת, צרכנות נבונה, הפרדת פסולת במקור, תזונה בריאה, גינות מקיימות, שמירה על מגוון מינים, אורח חיים "ירוק", שיתוף הורים וקהילה ועוד.

3.   העצמה והובלה: העצמת קבוצת גננות מובילות למנהיגות סביבתית המרחיבה את היקף השפעתה ויוצרת עשייה ושינוי בקהילה.

תכניות:

הרשת הירוקה מובילה מגוון תכניות לקידום חינוך לקיימות בגיל הרך. התכניות מותאמות לקהלי יעד שונים ומועברות על ידי צוות מנחים מקצועיים, מנוסים ואיכותיים.

התכניות עוסקות במגוון נושאים - טיפול מושכל בפסולת, הפרדה במקור, צרכנות נבונה, גינות מקיימות, שימור מגוון המינים, תזונה בריאה, קיימות כדרך חיים, קידום גנים "ירוקים", העצמת צוותים חינוכיים, מנהיגות חינוכית - סביבתית, שיתוף הורים וקהילה ועוד.

  •       הכשרות לצוותים חינוכיים לגיל הרך (גננות, סייעות, צוותי צהרונים ומעונות)

העשרה, הגברת המודעות הסביבתית ושינוי אורח חיים והרגלי התנהגות, באמצעות השתלמויות והנחייה אישית לכל משתתפת.

  •     קידום גננות מובילות

העצמה ובניית יכולתן של גננות כמנהיגות המובילות שינוי סביבתי בקהילה.

  •     קידום "גנים ירוקים" -  לווי גננות בתהליך ההסמכה ל"גן ירוק" או "ירוק מתמיד".

למידע על הסמכה לגן "ירוק" / "ירוק מתמיד" -

  •       "התכנית המשולבת לחינוך לקיימות" בגני ילדים – הכשרה, הנחייה ולווי של הגננות המשתתפות בתכנית (למידע נוסף על התכנית )
  •      הרצאות וסדנאות להורים - העשרה והגברת מעורבות ההורים במגוון נושאים סביבתיים, ליצירת שפה משותפת והקניית הרגלי התנהגות סביבתיים, המחברים בין מוסדות החינוך לבתי הילדים.
  •   קבוצות הורים פעילים - הקמה ולווי של קבוצות הורים הפועלים לקידום עשייה בגן ובקהילה המקומית.
  •      סיורים חווייתיים לצוותי חינוך בגני ילדים - העשרה והעמקה של סוגיות סביבתיות בהיבט חינוכי.

 

סיפורי הצלחה:

כתבה מידיעות נתניה 27.1.12

גן איילים חוף כרמל - גן מצטיין

פרס חינוך ארצי גן דקל